Accounts

MOUs

Visitors Counter

08347938

એગ્રો-બેઈઝ્ડ આઈ.ટી.આઈ., કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર (ફળ પાકો), જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, મહુવા ખાતે સ્કીલ ઓરીએન્ટેડ તાલીમ માટેનું અરજી પત્રક બાબત.

અરજી પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહિયાં ક્લિક કરો.