Accounts

MOUs

Visitors Counter

12902469

શૈક્ષણિક વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦ માં પ્રવેશ પ્રક્રિયા ની માહિતી


બેકરી તાલીમના ૧૫ અઠવાડિયાનો પ્રમાણ પત્ર અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેની જાહેરાત.

જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત ચાલતા સ્નાતક કક્ષાના બી-ગ્રુપના અભ્યાસક્રમોની વર્ષ  ૨૦૧૯-૨૦ની પાંચમા રાઉન્ડ બાદની ખાલી બેઠકો
 
જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં ધોરણ -૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પછીના કૃષિ સંલગ્ન સ્નાતક કક્ષાના બી-ગ્રુપના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેનો છઠ્ઠો  રાઉન્ડ રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગ કાર્યક્રમ : શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦

 

College of Agriculture, JAU, Junagadh Metrit List for B-Group Sixth Offline Round 

 

College of Agriculture, JAU, Mota Bhandariya (Amreli) Metrit List for B-Group Sixth Offline Round

 

College of Agriculture, JAU, Khapat (Porbandar) Metrit List for B-Group Sixth Offline Round

 

College of Horticulture, JAU, Junagadh Metrit List for B-Group Sixth Offline Round


A-Group ના અભ્યાસક્રમો માટે અહીં ક્લિક કરો
B-Group ના અભ્યાસક્રમો માટે અહીં ક્લિક કરો
ધોરણ-૧૦ પછીના અભ્યાસક્રમો માટે અહીં ક્લિક કરો