Accounts

MOUs

Visitors Counter

04854743

Tender / Advertisement

(Click over title to see the details)


પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢના સર્જરી વિભાગ માટે જરૂરી સાધનો ખરીદવાની જાહેરાત.

Tender Notice (Last date : 23/02/2017)


પી.જી.ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ એ.બી.એમ., જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા ટ્યુબલેસ ટાયર ખરીદવાની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 01/02/2017)


કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., અમરેલી દ્વારા ઓડીઓ વિઝ્યુઅલ કોમ્પિટિબલ કલાસરૂમ અને એ.સી.ની જાહેરાત.

Advertisement details


તેલીબીયા સંશોધન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.યુ., માણાવદર દ્વારા જુના બાંધકામો પાડવાની જાહેરાત.

Advertisement details


તેલીબીયા સંશોધન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.યુ., માણાવદર દ્વારા કુવો ગાળવાની જાહેરાત.

Advertisement details


કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., મોટાભંડારીયા, અમરેલી દ્વારા ટ્રેડમીલ અને જીમના સાધનો ખરીદવાની જાહેરાત.

Advertisement details


Tender of Equine Sling for the Year 2016-17 from College of Veterinary and A.H., JAU, Junagadh.

Tender details (Last date : 16/02/2017)


Tender for the Purchase of Power(Diesel) Generator and Implementation and Supply of RFID System for Library during the year 2016-17 at College of Agriculture, JAU, Junagadh.

Tender documents (Last date : 10/02/2017) (Only for Reference Purpose)


પ્રોગ્રામ કો-ઓર્ડીનેટર, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જુ.કૃ.યુ., અમરેલી દ્વારા Chart with Panel, Attractive Box, Golden Letters ની જાહેરાત

Advertisement details (Last date : 30/01/2017)


કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., અમરેલી દ્વારા પ્લાસ્ટિકની ખુરશીની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 23/01/2017)


કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર (ફળપાકો), જુ.કૃ.યુ., મહુવા દ્વારા ટ્રેકટર પાવરટેક માટે હાઇડ્રોલીકનું બાવડુંની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 23/01/2017)


કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર (ફળપાકો), જુ.કૃ.યુ., મહુવા દ્વારા ટ્રેકટર બેટરીની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 23/01/2017)


પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા બેસવા માટેની ખુરશીઓ (વેઇટિંગ લોન્જ) થ્રી સીટરની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 27/01/2017)


બાગાયતશાસ્ત્ર-હોર્ટી વિંગ, જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા પાવર સ્પ્રેયર, એલ.સી.ડી.પ્રોજેક્ટર, ફર્નીચર, બેંચ, કોમ્પ્યુટર ટેબલ, વિજીટર ચેર, થ્રી સીટર લંગની જાહેરાત.

Advertisement details


બુલમધર ફાર્મ, જુ.કૃ.યુ., અમરેલી દ્વારા સિમેન્ટના ભૂંગળાની જાહેરાત

Advertisement details (Last date : 21/01/2017)


પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા એરકંડિશનર સ્પ્લીટની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 30/01/2017)


પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા કોમ્પેડીયમની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 27/01/2017)


પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા હિમેટોલોજી એનાલાઇઝર(મેક ડાએટ્રોન મોડેલ અબેકસ જુનીયર વેટ-૫) માટેના કેમિકલ્સની ખરીદીની જાહેરાત.

Advertisement details (Last date : 21/01/2017)


Tender document for the Purchase of Laboratory Equipments/Instruments with Accessories during the Year-2016-17 from College of Agricultural Engg. and Technology, JAU, Junagadh.

Tender documents (Last date : 30/01/2017)

Corrigendum 


બીજ વિજ્ઞાન અને તકનિકી વિભાગ, જુ.કૃ.યુ., જૂનાગઢ દ્વારા શણના બારદાન ખરીદવાની જાહેરાત.

Advertisement details


 

Advertisements